Hodnotiaca správa 2019

SOŠ služieb Majstra Pavla

Kukučínova 9
05427 Levoča

Naša škola sa aj v školskom roku 2019/2020 zapojila do kampane Červené stužky v rámci Svetového dňa boja proti AIDS v čase od 2. 9. 2019 do 1. 12. 2019.
Zapojili sme sa viacerými aktivitami a to:
1. Výtvarná súťaž „Pohľadnica pre Červené stužky” - do 5. 11. 2019 sme sa zapojili do výtvarnej súťaže pre SŠ „Červené stužky” pod názvom Pohľadnica pre Červené stužky. Žiaci boli na hodinách veľmi kreatívny. Pohľadnice sme vyhodnotili a 3 najkrajšie a najlepšie sme odoslali do Žiliny. Náš žiak Samuel Solák z II. DR triedy v študijnom nadstavbovom odbore podnikanie v remeslách a službách sa umiestnil na 3 mieste.
2. Nosením červených stužiek, premietnutím filmov. Od 25. 11. 2019 do 1. 12. 2019 sme spoločne so žiakmi nosili červené stužky. V tomto týždni sme žiakom premietli film Anjeli, Príbehy anjelov a DVD In your face. So žiakmi sme sa rozprávali o tejto téme aj na triednických hodinách. Žiaci si uvedomili, aké je zdravie pre človeka dôležité a taktiež aj bezpečnosť krajiny.
3. Vyvrcholenie trinásteho ročníka kampane Červené stužky. Dňa 27. 11. 2019 sme sa so žiakmi zúčastnili stretnutia v Žiline pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, kde bol náš žiak Samuel Solák ocenený za 3. miesto vo výtvarnej súťaži.
4. Umiestnením plagátu na viditeľnom mieste. Zaktualizovali sme si nástenku a umiestnili plagát kampane na viditeľnom mieste. Na nástenku sme pridali nové pohľadnice v rámci výtvarnej súťaže.

Ing. Katarína Duchová