Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola

Školská 212
92521 Sládkovičovo

Správa o priebehu kampane.

Kampaň Červené stužky 2019 prebiehala na našej škole od 25. októbra. V tento deň sa konala beseda spolu s prezentáciou na tému HIV / AIDS a žiaci si urobili i krátky test vedomostí. Potom prebiehalo školské kolo výtvarnej súťaže „ Červená stužka ŠZŠ“ . Tri najkrajšie pohľadnice sme poslali do súťaže. Tento rok sme vyhrali dve ceny a veľmi sa tešíme. Kampaň bola ukončená dňom 2. decembra, kedy sa žiaci i pedagógovia dekorovali červenými stužkami. Určite sa zapojíme do ďalšieho ročníka kampane Červené stužky 2020.

S pozdravom Mgr. Andrea Kostolanská, koordinátorka kampane

Mgr. Andrea Kostolanská