Hodnotiaca správa 2019

Základná škola Mierová 67

Mierová 67
937 01 Želiezovce

V školskom roku 2019/20 sa naša škola po druhý krát zapojila do celoslovenskej kampane boja proti AIDS pod názvom “Červené stužky” ktorej cieľom je naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a k zdraviu a životu druhých.
Cieľom kampane je posolstvo:
- Nádej, podpora a solidarita s ľuďmi chorými na AIDS
- Účasť na aktivitách, ktoré zorganizovali koordinátori školy
- Tvorba živej červenej stužky
Učitelia aj žiaci boli informovaní o tejto kampani. Žiaci na našej škole podporili kampaň rôznymi aktivitami.Tento deň sme si pripomenuli metódou brainstormingu zo strany žiakov ako aj formou prednášky, kde sa dozvedeli , čo znamená AIDS a HIV, ako sa prenáša, čo spôsobuje HIV a aj ako ho možno diagnostikovať.
Cieľom bolo upozorniť študentov na toto civilizačné ochorenie, zlepšiť ich vedomosti o chorobe, jej priebehu, šírení a najmä prevencii a zároveň im pripomenúť, že problém AIDS nie je len problémom tých, čo sa nakazili, ale týka sa každého z nás
Plagáty kampane, ktoré prichystali žiaci piateho ročníka sme umiestnili na viditeľnom mieste školy.
V rámci kampane sa na našej škole uskutočnil týždeň zameraný na prevenciu AIDS a HIV:
.
1. Premietanie tematického filmu: Obchod s bielym mäsom – žiaci 8.-9. ročníka
2. Tvorba a zaslanie pohľadníc s touto tematikou do celoslovenskej výtvarnej súťaže
3. Odborné prednášky, besedy pod záštitou Mgr. Gabriel Šárik a Ivana Zholob Drozdovska
4. Tvorba plagátu – žiaci V. ročníkov.
4. Tvorba živej červenej stužky – žiaci VIII a IX.ročníka
5. Hudobno – vzdelávací program – Zneužívanie moci

Tento šlachetný projekt vyvrcholil vytvorením živej stužky žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka. Už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity.

Mgr. Nikolett Čudaiová