Hodnotiaca správa 2019

SPŠ stavebná- ÉKI

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo

Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do projektu aj v roku 2019. Dobrovoľníci - žiaci rozdávali po škole symbolické červené stužky, zriadili sme info panel, vo foajé školy sme dookola premietali prezentácie o nástrahách alkoholizmu, info prezentácie o HIV/AIDS, žiaci sa zúčastnili dvoch workshopov k predmetnej tematike s odborným lektorom a žiaci prvého ročníka si pozreli film Anjeli a následnou besedou k filmu. Učitelia vhodne implementovali tému aj do výučby predmetov. O našich aktivitách sme uverejnili fotky aj na facebooku školy. Tešíme sa na ďalší ročník.

PaedDr. Marta Kluvancová