Hodnotiaca správa 2019

Súkromná ZŠ

Dukelská 33
08701 Giraltovce

V rámci tohoročnej kampane sa žiaci našej školy zúčastnili na tvorbe Živej červenej stužky, ktorú pravidelne robíme v našom obľúbenom farebnom týždni venovanom Týždňu duševného zdravia, kedy žiaci chodia oblečený každý deň v inej farbe,takže ani tento rok nebol výnimkou. Žiaci si aj zasúťažili v Športe pre červené stužky, v poslednom novembrovom týždni podporili ľudí chorých a trpiacich na HIV nosením červených stužiek. Na hodinách biológie vyučujúca oboznámila žiakov s danou problematikou formou výkladu a prezentovaním filmu Anjeli.

PaedDr. Matilda Rozputinská