Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

M. Nešporu 12/1
97245 Bystričany

V kampani Červené stužky 2019 sa v ZŠ s MŠ Bystričany uskutočnili dve aktivity: florbalový turnaj tried v dňoch 1. 12. - 13. 12. 2019 a beseda o HIV a AIDS, ktorá sa uskutočnila 5. 12. 2019. Športového turnaja sa aktívne zúčastnilo 58 žiakov, organizačne ho zabezpečila základná škola a pedagógovia (fotografie z turnajového zápasu sú priložené). Beseda o HIV a AIDS bola určená pre najstarších žiakov, zúčastnil sa jej 20 žiaci 8. a 9. triedy. Besedu a diskusiu viedla lektorka RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.

PaedDr. Ivana Plachá, PhD.