Hodnotiaca správa 2019

CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Majer 5
08501 Bardejov

V stredu 23.10. 2019 sa uskutočnila beseda pre žiakov 7,8. ročníka pod názvom: Kampaň boja proti AIDS. Žiakov sme najskôr uviedli do problematiky vzniku a prenosu vírusu HIV, ktorý spôsobuje túto neliečiteľnú chorobu. Oboznámili sme ich aké sú prvé príznaky a ako postupovať pri liečbe. Snažili sme sa žiakom priblížiť aj osudy nakazených ľudí a to krátkym videom, prostredníctvom webovej stránky cervenestuzky.sk. V závere besedy mali žiaci sami navrhnúť riešenia ako bojovať proti tejto chorobe. Beseda bola ukončená krátkym kvízom, kde na žiakov čakala sladká odmena. Žiaci si počas predmetu technická výchova vyrobili aj stužky, ktoré rozdávali žiakom 2. stupňa. K tejto téme sme so žiakmi vyrobili nástenku, ktorá nám neustále pripomína ako si máme vážiť jeden druhého.

Mgr. Klaudia Olejárová