Hodnotiaca správa 2019

SOŠ automobilová

Moldavská cesta 2
04199 Košice-Juh

Dňa 21.10.2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška na tému HIV/AIDS, ktorú odprezentoval pán Nedorščík zo SPOLKU MEDIKOV MESTA KOŠICE. Zúčastnili sa jej žiaci prvých ročníkov a dozvedeli sa informácie o prevencii, ochrane ich zdravia a o predsudkoch, ktoré sa s týmto ochorením spájajú.Žiakov táto prednáška zaujala, pretože sa dozvedeli veľa nových informácií. Je potrebné takouto osvetou medzi mladými ľuďmi bojovať proti tomuto ochoreniu a zabrániť tak nevedomosti a predsudkom, ktoré sú všade prítomné.

Mgr. Lívia Hrabkovská