Hodnotiaca správa 2019

Základná škola G. Drozda s materskou školou Chrenovec-Brusno

Chrenovec-Brusno 395
97232 Chrenovec-Brusno

Naša škola sa zapojila do kampane po prvýkrát. Začalo to vyvesením informačného plagátu vo vestibule školy. Následne som na hodinách etickej a občianskej náuky žiakov informovala o posolstve kampane a aktivitách, do ktorých je možné sa zapojiť. Spoločne sme si vybrali tieto aktivity: vytvorenie nástenky, výroba a nosenie červených stužiek, pohľadnica pre červené stužky, prednášky na témy: Boj proti HIV/AIDS, Obchodovanie s ľuďmi, florbalový maratón, živá červená stužka.
Hneď po umiestnení nástenky v škole sme sa pustili do vytvárania červených stužiek, ktoré sme pripravovali počas hodín techniky. Žiačky, ktoré stužky pripravovali ich v poslednom novembrovom týždni žiakom druhého stupňa rozniesli a pomohli pripnúť. Pre žiakov 8. a 9. ročníka som vybavila odborné prednášky, ktoré prišli prednášať z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza a Mestskej polície Handlová.
20.11.2019 sme zorganizovali florbalový maratón pre žiakov druhého stupňa. Dobrovoľne sa prihlásilo 47 hráčov (25 dievčat a 22 chlapcov), rozdelených do 14 družstiev. Cieľom podujatia nebolo vyhrať, ale zašportovať si a spraviť niečo nielen pre seba, ale aj druhých. Tento deň sme využili aj na to, aby sme vytvorili živú červenú stužku, keďže niektorí žiaci prišli oblečení v červenom. Pohotovo jedna žiačka nakontaktovala rodiča a vznikli z tejto milej akcie krásne fotky zaznamenané z dronu. Žiaci mali zážitok a krásne fotky. (fotkami sme sa zapojili do súťaže)
V poslednom týždni rozniesli žiačky červené stužky deťom, ktorí ich nosili po celý týždeň.
Deti hodnotili kampaň ako veľmi poučnú a už počas nej sa pýtali, či budúci rok sa zapojíme znova, čo mňa ako vyučujúcu veľmi motivuje. Tešíme sa na budúci rok!

Mgr. Miroslava Šovčíková