Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Kráľovohoľská 413
97671 Šumiac

Vrámci kampane Červené stužky sme si pripomenuli tento deň rozhlasovou reláciou, pripínaním červených stužiek a aktivitami na hodinách. Na vyučovacích hodinách sme sa venovali téme AIDS. Zrealizovali sme besedy o obchodovaní s ľuďmi s pracovníčkou CPPPaP Brezno a besedu o sexuálnom zneužívaní, drogovou kriminalitou s príslušníkom policajného zboru Dr. Maruškinom a prokurátorom JUDr. Polakovičom.

Mgr. Janka Schvarzbacherová