Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Školská 531/29
08221 Veľký Šariš

Hodnotiaca správa pre Červené stužky 2019

Základná škola, Školská 29, Veľký Šariš v rámci 13. ročníka kampane Červené stužky 2019 uskutočnila tieto aktivity:
- september 2019 - prihlásenie školy do 13. ročníka kampane Červené stužky, plán aktivít, umiestnenie plagátov kampane na nástenkách v priestoroch školy,
- od 21. do 25. októbra 2019 - oboznámenie žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ so základnými informáciami o HIV/AIDS, o kampani Červené stužky,
- október 2019 - výtvarná súťaž žiakov v tvorbe prác na tému „ Pohľadnica pre Červené stužky“ a zaslanie najlepších prác do celoslovenskej výtvarnej súťaže kampane Červené stužky v kategórii ZŠ a ŠZŠ,
- v dňoch 21. do 25. októbra 2019 boli žiakom 5. - 8. ročníka ZŠ premietnuté filmy o AIDS - Anjeli, Príbehy anjelov spojené s diskusiou k tejto problematike,
- dňa 15. novembra 2019 sa v telocvični školy odohral florbalový turnaj žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ - Športom pre Červené stužky,
- školská psychologička zabezpečila z CPPaP Prešov besedu na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ pre žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ, ktorá sa z dôvodu vyťaženosti prednášateľov uskutoční v priebehu mesiaca december 2019 až január 2020,
- dňa 29. novembra odznela v školskom rozhlase relácia o kampani Červené stužky v roku 2019 a o prebiehajúcich aktivitách školy,
- od 25. novembra do 2. decembra 2019 – tvorba a nosenie červených stužiek,
- 27. november 2019 - výtvarné práce dvoch žiačok našej školy boli na celoslovenskom stretnutí pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS v Žiline ocenené čestným uznaním v kategórii ŠZŠ. Florbalisti školy boli medzi dvadsiatimi vylosovanými víťazmi,
- dňa 5. decembra 2019 – zaslanie správy o aktivitách pre 13. ročník kampane Červené stužky koordinátorovi kampane.

PaedDr. Marta Demeterová