Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ Dolná Strehová

Imre Madácha 3
99102 Dolná Strehová

V aktuálnom školskom roku 2019/2020 sa naša škola už tradične zapojila do kampane Červené stužky.
Na hodinách etickej výchovy sme si v novembri so žiakmi II. stupňa pozreli film Príbehy anjelov a následne diskutovali o danej problematike. Film nenechal niektoré oči u dievčat suché. V aktivitách zameraných na podporu boja proti AIDS sme pokračovali zorganizovaním turnaja Športom pre Červené stužky. 15.11.2019 sa v priestoroch telocvične odohral turnaj v prehadzovanej cez volejbalovú sieť. Turnaja sa zúčastnilo 88 žiakov našej školy.
Dňa 25.11.2019 sa priestory chodby našej základnej školy zmenili na kampaň boja proti AIDS. V tento deň si žiaci a učitelia obliekli červený zvršok - tričko, sveter či prípadne vetrovku a vytvorili tak živú červenú stužku. Spolu sa tejto azda najpôsobivejšej aktivity zúčastnilo celkovo 75 žiakov spolu s niekoľkými vyučujúcimi.
Žiaci 8. a 9. ročníka boli ďalej na hodinách etickej výchovy a náboženstva poučení prostredníctvom prednášok realizovaných vyučujúcimi daných predmetov o príznakoch a spôsoboch prenosu vírusu HIV. Po prednáške nasledoval vedomostný kvíz skladajúci sa zo šestnástich otázok. Žiaci pracovali v skupinách, v ktorých horlivo diskutovali o správnych odpovediach. Vyučujúcim kládli množstvo ďalších zaujímavých otázok, ktoré sa snažili spoločne rozlúsknuť. Rovnako boli títo žiaci oboznámení o význame kampane Červené stužky a rovnako aj o tom ako sa k nám vírus HIV dostal. Žiakom bola premietnutá prezentácia od Mgr. Zuzany Chabadovej.

Mgr. Miroslava Chrťanská