Hodnotiaca správa 2019

ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Námestie Andreja Cabana č. 36
94106 Komjatice

Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
Námestie Andreja Cabana 36, Komjatice

Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej kampane boja proti AIDS „červené stužky“ 2019 pod vedením koordinátorky prevencie PaedDr. Kataríny Hanesovej.
Uskutočnili sme nasledovné aktivity:
1.Umiestnenie plagátu na viditeľnom mieste v budove školy.
2.Vytvorenie nástenky na chodbe školy.
3.Tvorba a nosenie červených stužiek (žiaci 8. a 9. ročníka).
4.Prednáška o prevencii, spôsobe prenosu, príznakoch a liečbe AIDS. Prednášku a aktivity uskutočnili členovia mládežníckeho spolku SČK z Gymnázia v Šuranoch. Deti si pozreli aj ukážku z filmu Anjeli - film o smrti a nádeji, príbeh o pomoci chorým na AIDS v Afrike.

PaedDr. Katarína Hanesová