Hodnotiaca správa 2019

Gymnázium sv. Františka v Žiline

J.M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Správa o aktivitách pre kampaň Červené stužky 2019 na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline ako organizátor kampane sa zapojil okrem samotnej organizácie aj týmito aktivitami:
-nov 2019 - film Anjeli pre triedy I.A a I.B podľa metodickej príručky
-26.11.2019 beseda so sestrou Františkou Olexovou pre viaceré triedy
-20. - 21.11.2019 celoškolský florbalový turnaj
-27.11.2019 organizácia stretnutia v Žiline
-nosenie červených stužiek od 20.11. do 1.12.2019
-príprava obálok a ďalších materiálov na zaslanie do škôl
-odnesenie obálok na poštu alebo priamo do škôl
Sme radi, že sme mohli byť organizátorom 13. ročníka kampane Červené stužky.


PhDr. Anna Poláčková