Hodnotiaca správa 2019

Škol. internát pri SŠ

Rosinská cesta 4
01001 Žilina

Žiaci Školského internátu sa zapojili do kampane globálne. Pri športových činnostiach ako je preťahovanie lanom, či futbalové zápasy sme vždy v duchu cítili spolupatričnosť. V rámci výchovno-vzdelávacích činností sme využili aktivity z metodickej príručky, no najviac žiakov oslovila výroba červených stužiek a ich propagácia v priestoroch internátu.Dvaja žiaci našli odvahu a zapojili sa aj do kreslenia pohľadnice v rámci výtvarnej súťaže. Musím podotknúť, že jedna žiačka po nosení červených stužiek sa rozhodla symboliku preniesť aj do svojej strednej školy, čo nás potešilo. Všetci sa tešíme na ďalší ročník a nezabúdame, že solidaritu v boji proti HIV a AIDS podporujeme po celý rok.

Mgr.Monika Paškevičová