Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Dolná Mariková 470
018 02 Dolná Mariková

Pre žiakov sme pripravili a realizovali:

Prednášky na tému:
HIV prednáška
Duševné zdravie

Tvorba červených stužiek

Pozeranie filmov: Anjeli,Príbehy anjelov

Mgr. Anna Jurkeníková