Hodnotiaca správa 2019

Základná škola Rudolfa Jašíka

Obuvnícka 432/23
95801 Partizánske

ZŠ Rudolfa JAŠÍKA, Obuvnícka ulica, Partizánske
1.DECEMBER 2019 - Deň červených stužiek
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do 13. ročníka celoslovenskej kampane „ Červené stužky“, ktorá vyvrcholila 1. decembra 2019 Svetovým dňom boja proti AIDS.
Keďže tento deň pripadol v tomto školskom roku na nedeľu, naši žiaci a pedagógovia vyjadrili spolupatričnosť a podporu ľuďom, ktorí boli alebo sú postihnutí touto nevyliečiteľnou chorobou AIDS už 28. 11. 2019.
Pani učiteľka Mgr. Drahomíra Hrkotáčová spolu so žiakmi ôsmeho a šiesteho ročníka v rámci tohto dňa pripravili rozhlasovú reláciu. Prečítali ju Emka Lackovičová a Samko Šuma. Začala pesničkou od ELÁNU – Kým tu si... a pokračovala informáciami o AIDS, HIV, ako sa choroba prenáša, ako sa neprenáša, koľko ľudí je postihnutých, a koľko už tejto chorobe podľahlo, najmä nevinných detí a hovorila aj o prevencii. Reláciu ukončila pesnička od skupiny NO NAME - Čím to je...
Po relácii sa dievčatá Peťka Priekalová, Melánka Rihárová, Emka Lackovičová Bianka Jaďuďová a Natálka Melichová rozišli po všetkých triedach a spolužiakom, učiteľom, vychovávateľkám, pani upratovačkám a pani kuchárkam pripínali na odev červené stužky, ktoré si aj samé vyrobili /500 kusov/. Pre spolužiakov prváčikov a druháčikov si dievčatá pripravili predtlačené obrázky stužky a tie potom deti vyfarbovali načerveno. Atmosféra bola veľmi príjemná a dôstojná.
Toto všetko našlo podporu u našej pani riaditeľky PaedDr. Dagmar Pučekovej, podala nám pomocnú ruku, za čo jej touto cestou ďakujeme. Aj tento ročník kampane na našej škole zdôraznil to najkrajšie, čo medzi ľuďmi je a má zostať, a čo sa snažíme vštepovať aj našim žiakom – úcta a láska.

Napísala: Mgr. Drahomíra Hrkotáčová
Foto: Mgr. Drahomíra Hrkotáčová

Mgr. Drahomíra Hrkotáčová