Hodnotiaca správa 2019

Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej

Námestie hrdinov 6
94201 Šurany

Celoslovenskú kampaň Červené stužky, ktorú organizuje svetová zdravotnícka organizácia WHO, každoročne podporuje aj naša škola. Všetky aktivity smerujú k zvyšovaniu informovanosti žiakov o víruse HIV a ochorení AIDS, o spôsoboch prenosu vírusu HIV a o ochrane pred infikovaním sa . Veľkým prínosom je aktívna spolupráca našej školy so Slovenským Červeným krížom.
Aktivity, ktoré sme na našej škole uskutočnili:
- symbol kampane ČERVENÚ STUŽKU si všetci žiaci i učitelia našej školy
pripli 29. 11. 2019, ako znak solidarity s ľuďmi bojujúcimi s touto zákernou
chorobou
- zapojili sme sa do aktivity ,, Živá červená stužka“
- v priestoroch školy bol nainštalovaný prezentačný panel s informáciami
o tomto ochorení, o spôsoboch prenosu vírusu HIV, o ochrane
pred infikovaním sa
- v 8. a 9. ročníku sa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom
uskutočnila prednáška a následná diskusia o danej problematike
- žiaci 7. ročníka si pozreli dokument Anjeli, ktorý zachytáva život ľudí
postihnutých týmto ochorením a prácu slovenských misionárov
pri zmierňovaní ich utrpenia a osvety
- žiaci z nižších ročníkov sa s danou témou oboznámili činnosťou v krúžku Malý
záchranár a prípravou červených stužiek

Mgr. Kristína Patkósová