Hodnotiaca správa 2019

ŠZŠ

Týršova 1
073 01 Sobrance

Špeciálna základná škola
Tyršova 1
073 01 Sobrance

Do trinásteho ročníka kampane Červené stužky sa zapojila aj Špeciálna základná škola, Tyršova 1, Sobrance. Aktivity kampane červené stužky na našej škole prebiehali v mesiacoch október, november a začiatok decembra 2019. V rámci 13. ročníka kampane Červené stužky sa na našej škole realizovali nasledujúce aktivity:
- V mesiaci október 2019 sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre ŠZŠ „Červené stužky“, kedy žiaci na hodinách výtvarnej výchovy tvorili pohľadnice s tematikou HIV/AIDS.
- V dňoch 25.11.2019 – 02.12.2019 triedni učitelia spoločne so žiakmi vyrobili červené stužky, ktoré nosili celý týždeň pripnuté na oblečení, na znak solidarity v boji proti AIDS.
Mgr. Mariana Žáčiková

Mgr. Mariana Žáčiková