Hodnotiaca správa 2019

Súkromná spojená škola Life Academy

Rovná 597/15
05801 Poprad

Do trinásteho ročníka kampane Červené stužky sa zapojila aj Súkromná spojená škola Life Academy. Prvý december je už tradične Svetovým dňom AIDS. Tohto roku sme si tento deň opäť pripomenuli. V rámci hodín Komunikačnej výchovy viedli triedni učitelia diskusiu so žiakmi na danú tému. Žiaci osemročného a bilingválneho gymnázia vopred pripravili materiál a zhotovili približne tristo červených stužiek, ktoré následne rozdávali v budove školy spolu s krátkym informačným letákom. Akcia sa uskutočnila v týždni od 25. novembra do 1.12. 2019. Žiaci, učitelia i rodičia sa mohli napr. dozvedieť, že stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Rodičia, učitelia a žiaci nosili červené stužky celý týždeň pripnuté na oblečení, na znak solidarity v boji proti AIDS.

Mgr Katarína Kalisová