Hodnotiaca správa 2019

Gymnázium A. Einsteina

Einsteinova 35
85203 Bratislava-Petržalka

Naša škola sa zapojila do projektu týmito aktivitami:
- informovanie žiakov prostredníctvom školského rozhlasu a nástenok
- beseda pre 4.ročník s členmi Bratislavského spolku medikov "Sexuálne zdravie"
-účasť na celoslovenskej online súťaži SČK HIV/AIDS,umiestnili sme sa v prvej pätnástke
- rozdávanie stužiek žiakom gymnázia
- rovesnícke vzdelávanie - žiačky 2.ročníka v každej triede školy formou mikrovýstupu informovali o HIV/AIDS
- premietanie filmu Anjeli pre žiakov 1. a 2. ročníka na hodinách etickej výchovy

Mgr. Diana Ferenczy