Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola Piešťany

Valova 40
92101 Piešťany

Kampaň Červené stužky
Kampaň prebiehala na našej škole v týždni od 18.11.2019 do 22.11. 2019. Máme viacero organizačných zložiek a na každej z nich sa niečo dialo. Súčasťou kampane bolo oboznámiť žiakov pomocou prezentácie a následnej prednášky s diskusiou na tému vírus HIV. Žiakov veľmi zaujímala táto problematika a boli zvedaví na deti, ktoré trpia týmto vírusom. Na ďalší deň sme sa k tejto problematike vrátili opäť, ale teraz už s filmom „Moja Misia 1 - Anjeli“. Pre našich žiakov bol tento dokument trošku náročnejší, preto bol po častiach zastavovaný a vysvetlený spôsobom primeraným pre našich žiakov. Ďalšou aktivitou počas kampane bolo oboznámenie so symbolom červenej stužky. Žiaci boli zapojení do výroby červených stužiek, ale aj menší žiaci sa zapojili kreslením a vyfarbovaním obrázkov s touto tematikou. Na záver kampane sme v každej organizačnej zložke vytvárali živú červenú stužku. Tu boli zapojené i deti zo špeciálnej materskej školy. Všetkým žiakom i deťom sa priebeh celého týždňa páčil, dozvedeli sa niečo nové, zapojili sa do aktivít a tým vyjadrili podporu a záujem o ľudí s HIV vírusom.

Dovčíková