Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Školská 7
90044 Tomášov

V školskom roku 2019/2020 sme sa opäť veľmi radi zapojili do kampane Červené stužky zameranej na podporu boja proti AIDS. Žiaci 2. stupňa na výtvarnej výchove tvorili pohľadnice s danou problematikou a tri najkrajšie spolu s odkazmi od detí putovali do výtvarnej súťaže “ZŠ Červené stužky“. Vytvorila sa nástenka venovaná problematike AIDS/HIV, kde sa deti mohli dozvedieť spôsoby prenosu AIDS/HIV a aj spôsoby, ktorými sa nemožno nakaziť. Cez školský rozhlas si všetci žiaci pripomenuli 1. december: Svetový deň boja proti AIDS/HIV. Pre ôsmakov sa zorganizovala beseda na tému: Pravda o drogách cez organizáciu: Slovensko bez drog. Zavŕšenie celej kampane prebehlo v telocvični, kde žiaci oblečení v červenom spolu s učiteľmi vytvorili v telocvični počas veľkej prestávky zo seba „Živú Červenú stužku". Odoslala sa správa o činnosti projektu Červené stužky.
Mgr.I.Pilinská
ZŠ Tomášov

Mgr. Ivona Pilinská