Hodnotiaca správa 2019

Špeciálna základna škola - Speciális Alapiskola

Pomlejská cesta 1
93101 Šamorín

Počas mesiaca november 2019 sme si v rámci projektu ,,Červené stužky" najskôr vyrobili so žiakmi deviateho ročníka červené stužky, v rámci hodín etickej výchovy sme sa so žiakmi porozprávali o duševnom zdraví a závislostiach. Zúčastnili sme sa aj interaktívneho koncertu na tému ,,Drogy", v škole sme si pozreli film a,,Anjeli" a zhotovili nástenku s danou tematikou. Vo vstupných priestoroch školy sme mali vyvesené červené stužky a informačné materiály ku projektu, aby o ňom vedeli všetci žiaci školy.

PaedDr. Natália Luštíková