Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s materskou školou

Školská 539
95853 Skačany

Celoslovenská kampaň Červené stužky v ZŠ s MŠ Skačany 539

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Aj žiaci našej školy si 2. decembra 2019 pripnutím červených stužiek pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS, a tak sme sa I v tomto školskom roku zapojili do 13. ročníka celoslovenskej osvetovej kampane v boji proti AIDS Červené stužky, zameranej na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi.

V rámci kampane sme v škole zorganizovali niekoľko aktivít:
 v priestoroch školy sme zverejnili informačný leták a logo kampane,
 žiačky VII. A zhotovili červené stužky – symbol kampane,
 žiaci pripravili rozhlasovú reláciu o AIDS,
 žiaci VIII. A besedovali o AIDS s odborníkom – psychológom z CPPPaP v Partizánskom a so psychologičkou na tému Obchodovanie s ľuďmi,
 rozdávali sme v priestoroch školy červené stužky,
 v rámci hodín výtvarnej výchovy sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky v boji proti HIV/AIDS, vytvorili sme pohľadnice na danú tému a najlepšie sme odoslali do celoslovenského kola.
 Zhotovili sme centrálnu nástenku, zameranú na prevenciu HIV, kde sme vystavili aj ďalšie zaujímavé pohľadnice, vytvorené v rámci celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky.

Cieľom všetkých realizovaných aktivít bolo poukázať na nebezpečenstvo AIDS, zlepšiť vedomosti žiakov o tejto chorobe, jej šírení a predovšetkým zdôrazniť možnosti prevencie.

Mgr. Martina Gašparovičová
ZŠ s MŠ Skačany 539

Mgr. Martina Gašparovičová