Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

Nové Sady 176
95124 Nové Sady

Hodnotiaca správa 2019


Základná škola s MŠ, Nové Sady 176, 95124, Nové Sady

V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do projektu ,, Červené stužky ''.

Naše aktivity:

Oboznámenia sa s projektom, prezentácie pre žiakov 7., 8. a 9.ročníka.

V mesiaci november si žiaci 9. ročníka v rámci hodiny Biológie prezreli DVD „Anjeli“, film je posolstvom so silným príbehom o smrti a nádeji detí s AIDS. Žiaci aktívne diskutovali o živote detí s ochorením HIV/AIDS. Tiež diskutovali o nebezpečenstve tohto ochorenia, o situácii vo svete, v Európe, na Slovensku, a o možnosti liečby.

K príležitosti 1. decembra taktiež prebiehali prednášky venované HIV a AIDS určené žiakom 7. a 8. ročníka, ktorých zámerom je edukovať o tejto problematike.

Žiačky si pre žiakov 7., 8., 9. ročníka pripravili červené stužky ako symbol v boji proti AIDS, stužky rozdali 28.11.2019 a 29.11.2019, nosili ich a takto vyjadrili podporu projektu.

Na hlavnej chodbe hlavná koordinátorka pripravila informačnú nástenku o priebehu projektu ,,Červené stužky”.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do tejto akcie.

Ing. Helena Matejová