Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

Centrum I 32, Dubnica n/V 018 41
01841 Dubnica n/Váhom

PREVENCIA ZÁKLAD ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
Celoslovenská kampaň „Červené stužky „
Naša škola ZŠsMŠ Centrum I Dubnica nad Váhom sa opäť zúčastnila celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na boj proti chorobe AIDS a za zdravý životný štýl detí a mládeže. Kampaň trvala od septembra do 1. decembra.
Škola sa prezentovala s nasledovnými aktivitami: zapojenie sa do výtvarnej súťaže, pričom najskôr prebehlo školské kolo na danú tému a tri najlepšie práce boli zaslané do celoslovenského kola. Naša žiačka Petronela Levčíková získala čestné ocenenie. Uskutočnila sa dotazníková forma výskumu v 8. a 9. ročníku k téme AIDS a prevencii závislostí.
Žiaci vlastnoručne zhotovili červené stužky ako symbol života a krvi a spolu s pedagógmi ich počas dňa 1. decembra- /Svetový deň boja proti AIDS /nosili pripevnené na hrudi. ( termín 29.11. )
Súčasťou kampane boli aj mnohé ďalšie preventívne akcie: Týždeň boja proti drogám – Protidrogová olympiáda, Svetový deň boja proti fajčeniu, Obchodovanie s ľuďmi a zdravý životný štýl bez závislostí. Na škole počas školského roka realizujeme rôzne preventívne programy v spolupráci s psychologickou poradňou a mestskou políciou. Naše heslo znie: „Zapájame sa do každej prospešnej akcie“!

PhDr. Alena Kubicová