Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Školská 1
90632 Jablonica

Zapojenie sa do výtvarnej súťaže pre ZŠ „Červené stužky 2019“
Výstava výtvarných prác- pohľadníc "Červená stužka v boji proti HIV/AIDS" v priestoroch školy
Na vyučovacích hodinách sme sa snažili prostredníctvom rôznych aktivít naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu, ako i k zdraviu a životu druhých ľudí
Tvorba a nosenie červených stužiek od 25.11.2019 do 1.12.2019
Relácia v školskom rozhlase-1.12.Svetový deň boja proti HIV/AIDS

PaedDr.Oľga Vulganová