Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

Hlavná 267
07612 Kuzmice

V tomto školskom roku sa naša škola po prvý krát zapojila do 13.ročníka kampane Červené stužky, boja proti AIDS.Táto kampaň vyvrcholila v týždni od 25.11- 1.12.2019. Žiaci sa počas vyučovacích hodín oboznámili s cieľmi tejto kampane, urobili si nástenky. Tieto ostanú na veľkej chodbe do konca školského roka.Vytvárali červené stužky a ich symbolickým nosením , vytvorením "živej červenej stužky" sa symbolicky zapojili do boja proti AIDS. Na hodinách občianskej výchovy mali prednášky o HIV/AIDS(informácie primerané veku a znalosti žiakov),drogy a alkohol.
Dňa 28.11.2019 sa všetci žiaci zišli v telocvični našej školy a spolu s učiteľmi vytvorili živú červenú stužku. Cieľom tejto aktivity je budovanie postupnej uvedomelosti a zodpovednosti k vlastnému zdraviu a šírenie osvety medzi žiakmi.

RNDr.Gabriela Mačurová