Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Bystrany 13
05362 Bystrany

Hodnotiaca správa kampane Červené stužky 2019:
- prihlásenie školy do kampane (13-11-2019)
- tvorba nástenky (15-11-2019)
- prednáška na tému HIV/AIDS (27.11.2019)
- prezentácia DVD filmu Anjeli (28.11.2019)
- prednáška na tému Obchodovanie s ľuďmi (29.11.2019)
- tvorba a nosenie červených stužiek (27.11.2019- 1.12.2019)
- živá červená stužka (30.11.2019)
Do uvedených aktivít boli zapojení žiaci 1. a 2. stupňa našej školy.
Mgr. Eva Ružbacká

Mgr. Eva Ružbacká