Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola - SOŠ

Kollárova 17
07801 Sečovce

Aktivity, ktorými sme sa zapojili do Kampane ČS:
Tvorba a nosenie červených stužiek od 25. novembra 2019 do 1. decembra 2019
Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole
Premietaním filmov: Anjeli, Príbehy anjelov, In your face, Obchodovanie s ľuďmi
Prednáška o závislostiach
Relácia v školskom rozhlase, na web a FB stránke školy

Ing. Mária Kubicová