Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

časť Cabaj 197
95117 Cabaj - Čápor

Do 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola zapojila viacerými aktivitami.
Prvou počas mesiacov október-november bola výtvarná súťaž “Pohľadnica pre Červené stužky”, ktorej sa zúčastnili žiaci druhého stupňa počas hodín výtvarnej výchovy a informatiky. Najkrajšie tri práce boli zaslané na príslušnú adresu. Víťazné pohľadnice boli prácami žiačok Sabínka Š.(6.trieda), Dominika L. (9.trieda).
Druhou aktivitou, ktorá sa zorganizovala na školskom ihrisku 26. novembra bola obrovská “Živá červená stužka”, do ktorej bolo zapojených vyše 120 žiakov prvého a druhého stupňa.
Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS, na ktorý sa viaže dátum 1. december. Keďže tento deň padol na nedeľu, nosenie červených stužiek sme presunuli na pondelok 2. decembra. Takýmto spôsobom sme vyjadrili podporu kampane Červených stužiek v boji proti tejto zákernej chorobe.

Mgr. M. Horňáčková