Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola internátna

Z.Nejedlého 41
93401 Levice

V tomto šk. roku sa naša škola opäť zapojila do kampane Červené stužky. Realizovali sme niekoľko aktivít, do ktorých sa zapojili všetci žiaci školy ( 130 žiakov) spolu so svojimi vyučujúcimi. Kreslili sme pohľadnicu vo výtvarnej súťaži Pohľadnica pre červené stužky, v Športom pre červené stužky sme zorganizovali triedne, školské aj priateľské súťaže v hre boccia. Je to obľúbený šport medzi našimi žiakmi a v záverečnom celoškolskom kole sa k nám pridali aj priateľské hosťujúce tímy z ZSS Krškany a DSS Hrabiny. Zorganizovali sme aj Živú červenú stužku formou pochodu v okolí školy v červenom oblečení. Pochodu predchádzal týždeň výroby as nosenia červených stužiek, beseda o AIDS s koordinátorom drogovej prevencie a šk. psychológom. Celý november sme mali plagát o kampani umiestnený na viditeľnom mieste.

Mgr. Gáfriková Tatiana