Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Komenského 2
922 03 Vrbové

Hodnotiaca správa 2019
Základná škola
Komenského 2
922 03 Vrbové


Do XIII. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sme sa zapojili prostredníctvom aktivít:
• umiestnili sme plagáty kampane do každej triedy na II. stupni .
• premietali sme film Anjeli a Príbehy anjelov.
• vyrobili a nosili sme červené stužky .
• na triednických hodinách a prostredníctvom školského rozhlasu sme oboznámili žiakov s celoslovenskou kampaňou Červené stužky a jej poslaním.
• žiaci pripínali svoje stužky do symbolov srdca a kvapiek, ktoré si vytvorili sami, ako dôkaz, že nám daná problematika nie je ľahostajná.

Mgr. Chamasová Jana

Chamasová Jana