Hodnotiaca správa 2019

ZŠ s MŠ

Ul. Školská 138/6
05919 Vikartovce

ČERVENÉ STUŽKY 2019

Aj tento rok sa žiaci a učitelia našej školy zapojili do kampane Červené stužky 2019. 1.december – je už každoročne spojený so Svetovým dňom boja proti AIDS. Ľudia na celom svete si pripomínajú nebezpečenstvo prenosu tohto nevyliečiteľného vírusového ochorenia a zoznamujú sa s možnosťami prevencie.
V novembri sme sa zapojili do výtvarnej súťaže „Pohľadnica pre Červené stužky“
a v decembri sme zrealizovali aktivitu "Živá Červená stužka". Zapojili sa do nej žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. V škole sme si vypočuli rozhlasovú reláciu s témou HIV/AIDS. Solidaritu sme vyjadrili aj nosením červenej stužky na oblečení. Realizovanými aktivitami sme si chceli pripomenúť vážnosť problematiky HIV/AIDS aj na našej škole, pretože sa týka aj našich žiakov, nakoľko často prichádzajú do styku fajčením, alkoholom aj nezdravým životným štýlom. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Do tejto aktivity sa naša škola veľmi rada zapája a určite
zapojí aj budúci rok. Veríme, že kampaň "Červené stužky" nebude  zameraná len  na pripnutie si tohto symbolu, ale priviedla nás aj k zamysleniu sa nad veľkou hodnotou a krásou života.

Ing. Jana Šavelová