Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

Úbrež 141
07242 Úbrež

Hodnotiaca správa
Červené stužky sú symbolom a zároveň názvom celoslovenskej kampane. Svojimi aktivitami sa do 13 ročníka kampane zapojili aj žiaci našej školy. Počas mesiacov október a november sa prostredníctvom besedy oboznámili s problémami súčasnej doby, aj s tým, ako zaujať správny postoj k svojmu životu a zdraviu, i životu a zdraviu druhých ľudí. Súčasťou besedy bolo aj sledovanie filmu Anjeli, ktorý zviditeľňuje službu ľuďom chorým na AIDS a súčasne poukazuje na nebezpečenstvo existencie a šírenia tejto pohlavnej choroby nielen pre Afriku, ale aj pre ostatný svet. Žiaci si zároveň s pani učiteľkou zhotovili červené stužky, ktoré dňa 27.11. 2019 dávali žiakom a zamestnancom školy na podporu kampane. Na podporu kampane proti AIDS sa uskutočnil bedmintonový turnaj a tiež sme vytvorili z červených balónov ,,Živú Červenú stužku“. Určite sa do kampane zapojíme aj na budúci rok.

Mgr. Baločková Lucia