Hodnotiaca správa 2019

Špeciálna ZŠ pri RC

Školská 158
07661 Bačkov

Aj v tomto kalendárnom roku sa zriadenie nielen s klientmi, ale aj so zamestnancami zapojilo do aktivít "Červené stužky 2019". Počas obdobia, sme zrealizovali prednášky na tému: HIV/AIDS, duševné zdravie a závislosti, obchodovanie s ľuďmi. Veľmi zaujímavou bola pre klientov súťaž "Športom pre červené stužky", kde sa zapojili do turnaja v malom futbale okrem chlapcov aj dievčatá.Do súťaže "Živá červená stužka" sa zapojili aj niektorí zamestnanci zariadenia. Klientov nadchlo aj nosenie "červenej stužky", ktoré pre všetkých klientov a zamestnancov pripravila Mgr. Toronyiova.

Mgr. Iveta Čobanová