Hodnotiaca správa 2019

Bernolákova 5
908 51 Holíč

13. ročník kampane Červené stužky.

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Preto si aj naši žiaci dňa 29.11. 2019 pripravili niekoľko aktivít prebiehajúcich vo všetkých ročníkoch II. stupňa :
- prebehla rozhlasová relácia, kde žiaci boli oboznámení
s kampaňou,
- ráno žiaci, ktorí vyrobili červené stužky, pripínali tento
symbol na oblečenie svojich spolužiakov,
- deviataci sa zúčastnili besedy a aktivít spojených s problematikou
AIDS a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi,
- žiaci vytvorili nástenku na chodbe školy na tému kampaň Červené stužky,
- žiaci na hodine etickej výchovy a náboženskej výchovy pozerali DVD film „Príbehy anjelov“.
Kampaň mala opäť pozitívny ohlas a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník, do ktorého sa určite opäť zapojíme.
Mgr. Mária Kondeková
koordinátor prevencie

Mgr. Mária Kondeková