Hodnotiaca správa 2019

ZŠ pri zdravotníckom zariadení

Nám. L.Svobodu 4
97409 Banská Bystrica

V priestoroch našej ZŠ sme zorganizovali prednášku o HIV/AIDS, besedu na tému duševné zdravie a závislosti a prednášku na tému obchodovanie s ľuďmi. Deti počas výchovno vzdelávacej činnosti spolu s vychovávateľkami vyrobili červené stužky, ktoré sme nosili. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže pre ZŠ Pohľadnica pre červené stužky. V triedach našej školy bol premietnutý film Príbehy anjelov ako i odborné DVD HIV/AIDS. Už tradične organizujeme rôzne aktivity kampane pomocou metodickej príručky.Kampaň Červené stužky sme spropagovali na nástenke,ktorá je umiestnená v návštevnej miestnosti.

Mgr. Viera Lukáčová