Hodnotiaca správa 2019

Stredná zdravotnícka škola

Lichardova 1
90901 Skalica

Kampaň „Červené stužky“ v našej škole začala 2.9. 2019 aktualizáciou prevenčnej nástenky, vyhlásením aktivít prostredníctvom školského rozhlasu a prihlásením sa
do XIII. ročníka celoslovenskej kampane, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.
Do kampane sa dobrovoľne zapojili všetky triedy okrem III.A triedy.
V školskom roku 2019/2020 v rámci kampane Červené stužky žiaci zrealizovali tieto aktivity:
- zhotovili ku kampani nástenky v materských triedach,
- uskutočnili vlastnú aktivitu triedy,
- zhotovili pohľadnice ku kampani,
- premietli si film Anjeli a všetky DVD k tejto tematike,
- zhotovili si vlastné stužky,
- zhotovili portfólio triedy z aktivít ku kampani,
- vyzdobili si triedy červenými stužkami,
- zúčastnili sa workshopu s Dr. Řehákom.
Kampaň sme ukončili 2.12. 2019 workshopom s Dr. Řehákom a videofilmom LIEK.

Som veľmi rada, že sa nám podarilo i v tomto školskom roku splniť niekoľko aktivít v rámci trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky a tým poukázať na problematiku AIDS/HIV, ktorá sa týka nás všetkých.

Marková Elena