Hodnotiaca správa 2019

Obchodná akadémia

Komenského 1
066 01 Humenné

Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme sa už tradične zapojili do 13. ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“ týmito aktivitami:

- prednáška na tému ,,Fetálny alkoholový syndróm a iné závislosti a ich dôsledky na fyzické i duševné zdravie"
- zapojenie sa do výtvarnej súťaže „Červená stužka“
- stretnutie s príslušníkom Policajného zboru SR a premietanie filmu na tému obchodovania s ľuďmi
- Hrou v boji proti AIDS – žiaci I. r. si formou hry overili a prehĺbili svoje vedomosti o jednotlivých spôsoboch prenosu vírusu HIV, metódach prevencie ako i o mýtoch a predsudkoch o osobách infikovaných HIV
- pripnutím červených stužiek si žiaci i učitelia školy pripomenuli Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Prajeme príjemné prežitie blížiacich sa Vianoc a tešíme sa na spoluprácu v novom roku.

Ing. Marianna Karasová

Ing. Marianna Karasová