Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

Hôrky 200
01004 Hôrky

Hodnotiaca správa - kampaň pre Červené stužky

Od 21. 10. 2019 do 25. 10. 2019 sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Pahľadnice pre Červené stužky. Pohľadnice maľovali ľubovoľnou technikou dobrovoľne zapojení žiaci ôsmich a deviateho ročníka našej školy. Z množstva pohľadníc s motívom červenej stužky sme vybrali 5 najkrajších s myšlienkou kampane a vyučujúce VYV vybrali 3 ks do súťaže.

Dňa 13. 11. 2019 bol na našej škole vyučujúcimi TEV zorganizovaný školský turnaj vo vybíjanej. Súťažili družstvá dievčat 5., 6. a 7. ročníka. Vyhodnotenie turnaja bolo bez udeľovania odmien, ale pripomenutím si dôležitosti vyjadrenia solidarity k ľuďom chorým na HIV alebo AIDS. Deti zapojené do aktivity Športom pre Červené stužky si spoločne na konci dňa vytvorili plagáty a projekty s tematikou Červených stužiek.

Dňa 28. 11. 2019 sme si so žiačkami 8. ročníka pripravili rozhlasovú reláciu ako vyjadrenie solidarity a úcty k obetiam a ľuďom chorým na Hiv a AIDS. Dôvodom relácie bolo oslovenie a oboznámenie žiakov s problematikou. Relácia bola odvysielaná počas 3. vyučovacej hodiny a trvala 6 minút. Na konci relácie bola vyhlásená pozvánka na ďalší deň k pripnutiu si Červenej stužky a k jej noseniu.

Dňa 29. 11. 2019 prišlo veľa žiakov do školy v červených tričkách, aby tak vyjadrili podporu kampani pre Červené stužky. Počas veľkej prestávky pomocníci zo Žiackeho školského parlamentu pripínali žiakom na tričká Červené stužky ako symbol boja proti zákerným chorobám a ako symbol vyjadrenia súcitu s obeťami. Počas celého dňa pedagógovia a žiaci nosili červenú stužku.


Do polročného vydania nášho školského časopisu Slnečnica pripravujú žiaci, ktorí navštevujú novinársky krúžok, príspevok vo forme reportáže z dňa, kedy sa na našej škole pripínali a nosili Červené stužky. Reportáž bude informovať o kampani, jej dôležitosti a tiež bude obsahovať rozhovory so žiakmi a pedagógmi na túto tému.

Mgr. Katarína Kucková