Hodnotiaca správa 2019

Gymnázium Terézie Vansovej

17. novembra 6
06401 Stará Ľubovňa

ŽIVÁ ČERVENÁ STUŽKA 2019
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky, v rámci ktorej prebehli v škole nasledovné aktivity:
Dňa 29.11.2019 sa študenti I.A a I. B zúčastnili prednášky na tému AIDS, ktorú im prišla odprednášať pracovníčka RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. Študenti sa dozvedeli základné informácie o AIDS, ale aj to, ako ochoreniu predchádzať.
3.12.2019 sme študentom v školskom rozhlase pripomenuli, že 1. december je Svetový deň v boji proti AIDS. V relácii sme poskytli základné informácie (čo znamená skratka AIDS, čo je cieľom boja proti AIDS/HIV, ...) a v závere sme žiakov vyzvali k tomu, aby v nasledujúci deň (4.12.2019) prišli oblečení v symbolickej farbe – červenej, aby sa sami stali spolupodieľateľmi sa tohto svetového dňa. Žiaci sa obliekli do rôznych odtieňov červenej, a tak vytvorili živú červenú stužku.

Mgr. Veronika Bolešová