Hodnotiaca správa 2019

Špeciálna základná škola

Mierová 166/171
059 21 Svit

Naša škola sa zapája do boja proti AIDS už 8. rok. Žiaci sa radi zapájajú a diskutujú na danú tému. Radi tvoria nástenku a stužky, ktoré pripínajú spolužiakom a učiteľom. Sme radi ž aj daná téma sa dáva do povedomia verejnosti a mládeže.
ŠZŠ Svit, Mierová 166/171
059 21 Svit

Mgr. Zajacová Anna

Mgr. Zajacová Anna