Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

Vydrník 121
05914 Vydrník

Hodnotiaca správa "Červené stužky 2019"

Kampane sme sa zúčastnili tretíkrát. Tento rok sme zorganizovali nielen rôzne aktivity pre žiakov, ale i spoločnú akciu s rodičmi. Súčasťou bola beseda na tému AIDS a problémy spojené s týmto ochorením. Okrem nosenia stužiek sme spoločne vytvorili pavučinu priateľstva ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi a hlavne deťmi trpiacimi týmto ochorením.Táto kampaň nám pomohla prehĺbiť vzťahy s rodičmi našich žiakov a poukázať na fakt, aké šťastie má každý rodič, ktorého dieťa je zdravé.

Mgr. Jaroslava Kotočová, ZŠ s MŠ, Vydrník