Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola internátna

Breziny 256, Prakovce
055 62 Prakovce

Kampaň Červené stužky pozdravuje Spojená škola internátna v Prakovciach.
Naša škola sa aj v školskom roku 2019/2020 zapojila do kampane Červené stužky v rámci Svetového dňa boja proti AIDS.
Do kampane sme sa zapojili týmito aktivitami:
1. Umiestnili sme plagát súťaže na viditeľnom mieste na centrálnej chodbe našej školy.
2. Zorganizovali sme školskú športovú akciu Športom pre červené stužky- červenostužkový štafetový beh. Do tejto akcie sa zapojili učitelia, majstri aj žiaci našej školy. Behom okruhu s červenou štafetou sme venovali myšlienku všetkým, ktorých sa AIDS osobne dotýka. Beh okruhu je pre niektorých našich žiakov veľmi ťažká úloha, aj týmto sme chceli vyjadriť potrebu bojovať a nevzdávať sa.
3. Pokúsili sme sa, ako sme najlepšie vedeli, vytvoriť živú červenú stužku, ktorou sme chceli vyjadriť solidaritu a a spolupatričnosť.
4. Spoločne so žiakmi sme nosili červené stužky, ako symbol kampane.
5. Premietali sme film Anjeli a rozprávali so žiakmi o tejto téme.
6. Zorganizovali sme besedu v téme Obchodovanie s ľuďmi a v téme Závislosti a ja.

Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa.
Mgr. Petra Mihoková


Mgr. Petra Mihoková