Hodnotiaca správa 2019

Obchodná akadémia

Bernolákova 26
95320 Zlaté Moravce

Do XIII. ročníka kampane Červené stužky sme sa zapojili nasledujúcimi aktivitami:
Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole;
Prenáška a beseda na tému obchodovanie s ľuďmi, spojená s premietnutím filmových dokumentov - lektori z krajského riaditeľstva PZ Nitra, prevencia kriminality;
Prednáška a beseda na tému HIV/AIDS - lektori z CPPPaP;
Výtvarná súťaž "Pohľadnica pre Červené stužky" SŠ - do tejto aktivity bolo prihlásených 77 výtvarných prác, do celoštátneho kola boli zaslané 3 práce;
Tvorba a nosenie červených stužiek žiakmi a zamestnancami školy - stužky si vytvorili žiaci sami;
"Živá" červená stužka - bola vytvorená žiakmi I. A a III. A triedy v školskej telocvični;
Premietnutie filmu Anjeli - premietnutiu filmu predchádzala aj prezentácia o HIV/AIDS a o kampani Červené stužky, ktorú vytvorili a odprezentovali žiaci celej škole.  

Ing. Mária Blahová