Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Školská 1123/29
95701 Bánovce nad Bebravou

SPRÁVA O PRIEBEHU KAMPANE ČERVENÁ STUŽKA 2019/2020
– NAŠE AKTIVITY

ZŠ Školská v Bánovciach nad Bebravou sa školskom roku 2019/2020 už po ôsmy krát zapojila do kampane Červená stužka.
- kampaňou sme chceli nielen žiakom v škole , ale aj ich rodičom, a tiež občanom mesta Bánovce nad Bebravou pripomenúť, že problém AIDS sa týka každého z nás
- žiačky 9.A,B pripravili cca 250 stužiek a 80 farebných informačných letáčikov
- 29. novembra spolu so žiakmi si aj učitelia pripli červenú stužku ako spomienku na tých, ktorí chorobe podľahli.
- na nástennom paneli s témou AIDS sme umiestnili symbol kampane Červené stužky doplnený o kresby žiakov
- nemenej zaujímavé aktivity boli diskusie so žiakmi II. stupňa na hodinách biológie, občianskej výchovy, etickej výchovy na danú tému
- odvysielali sme reláciu v školskom rozhlase s témou AIDS a ČERVENÁ STUŽKA
- žiaci 9. ročníka si vypočuli odbornú prednášku „HIV - AIDS...“ z úst školenej lektorky
- žiaci 8. a 9. ročníka vytvorili na školských schodoch „živú“ červenú stužku
-30. novembra dvojice deviatakov rozdávali letáčiky a červené stužky na námestí a v uliciach mesta Bánovce nad Bebravou
Dúfame, že mnohé z týchto aktivít pomôžu rozšíriť poznatky o nákaze HIV/AIDS a poskytnú žiakom a širokej verejnosti informácie o tom, ako sa nevystavovať nebezpečenstvu pohlavného ochorenia a poznať možnosti prevencie

Škola: Základná škola, Školská 29, Bánovce nad Bebravou
Koordinátor kampane: PaedDr. Jana Kolníková

PaedDr. Jana Kolníková