Hodnotiaca správa 2019

Obchodná akadémia

Bratislavská 38
93212 Veľký Meder

Správa o priebehu kampane Červené stužky 2019 na Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi

V 13. ročníku kampane sme uskutočnili nasledovné aktivity:
1. Program kampane
2. Zhotovenie nástenky na centrálnej chodbe
3. Kvíz o kampani podľa metodickej príručky
4. Premietanie filmov : Anjeli, Červená stuha okolo môjho domu , Do tváre , Príbehy anjelov
5. Karta pozorovateľa
6. Dotazník o AIDS
7. Prednáška cez internet o pravdivých a nepravdivých výrokoch
8. Celoštátna výtvarná súťaž pre stredné školy
9. ABCD kampane pre všetky ročníky
10. Šitie červených stužiek
11. Práca s odbornou literatúrou
12. Nosenie červených stužiek od 25. 11. do 01. 12. 2019

Mgr. Zoltán Csémi