Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s materskou školou

Školská 459/12
08256 Pečovská Nová Ves

Aj v tomto školskom roku sa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves prihlásila do kampane Červené stužky. Zrealizovali sme viaceré aktivity, ktorých cieľom bolo motivovať našich žiakov k získavaniu vedomostí o HIV/AIDS a tiež k zamysleniu sa nad touto problematikou, ktorá sa rôznymi spôsobmi týka všetkých.
Zapojenie do výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky mala pre nás v tomto ročníku radostnú príchuť, pretože odborná porota ocenila pohľadnicu našej žiačky Veroniky Krajňákovej z 9.B druhým miestom v rámci Slovenska, v kategórii základných škôl. Cenu si prevzala na stretnutí v Žiline, ktoré bolo vyvrcholením 13. ročníka celoslovenskej kampane. Na programe boli zaujímavé odborné prednášky s aktuálnymi informáciami o stave i liečbe HIV/AIDS, ale aj o starostlivosti o takto postihnutých ľudí.
Žiakov na druhom stupni zaujal film Príbehy anjelov, v ktorom okrem odborných informácií o HIV/AIDS, mali možnosť nahliadnuť do života infikovaných detí i tých, ktorí sa im venujú.
V závere kampane sme si v školskom rozhlase pripomenuli 1. december, Svetový deň boja proti AIDS a pripnutím červených stužiek sme vyjadrili svoj záujem o tému HIV/AIDS, podporu tým, ktorí sú nakazení a nádej, že sa účinnou prevenciou podarí znižovať šírenie vírusu vo svete.

Mgr. Jana Piskurová